Ice Melting Pointer Malaysia Hit's: Wann - Koleksi Nostalgia (1990)